pavizginti

pavizginti
pavìzginti 1. intr., tr. 1, Šd kiek vizginti, mataruoti: I šuo nora vaišinamas, vis uodegą pavìzgina Krš. Šuo uodegą pavìzgino J. Neturėjo uodegos, kuo pavìzginti NdŽ. Šuva pavizgino uodegą, pavaikščiojo aplink šeimininką ir tartum suprasdamas, kokios negerovės, atsitūpęs lekavo liežuviu M.Katil. 2. tr. kiek pajudinti į šalis: Tas piršlys pakela ką noris: a saldainį, a ką, pavìzgina Žd. 3. tr. kiek papurtyti, krestelėti, pajudinti: Pavìzgink medį ir nubirs obaliai J. Pavizginami daiktai N. [Oželis vaikšto] tik pasišokinėdamas, savo kietą žilą vilną pavizgindamas, užukulniais patrepsėdamas dzig dzig B.Sruog. 4. intr., tr. NdŽ kiek drebinti, virpinti.
◊ úodega nepavìzginti nekreipti dėmesio: Napalys į tuos žodžius nė uodega nepavizgindavo; nė nenusišypsodavo į savo motutę Vaižg.
úodega (úodegą) pavìzginti
1. įsiteikti, gerintis, padlaižiauti: Kas úodegą pavìzgina, liežuvį paplonina, iš ano (kolūkio pirmininko) daugiau ko išpeša Krš. Pavìzgina úodegą, gauna geresnę vietą a taip ko Krš. Moka visos [moterys] úodega pavìzgyt, gerinas, tyko ko Drsk. Úodegą pavìzgina, nagus pablizgina ir algą susižeria Krč.
2. parodyti dėkingumą: Šuo už tą bent uodegą būtų pavizginęs, o tu įkandai ir palieki LzP.
\ vizginti; įsivizginti; nuvizginti; pavizginti; suvizginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pavizginti — pavi̇̀zginti vksm. Šùnys pavi̇̀zgino úodegas, uodegomi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suvizginti — suvìzginti 1. intr., tr. S.Dauk, DŽ1 trumpai pavizginti, sumataruoti: Šuo, suvìzginęs uodegą, įkando mane J. Suvìzginti uodega NdŽ. Brisius nori pasigerinti, suvizginti uodega, bet iš baimės tupiasi ant paskutinių kojų, ir per jo snukį rieda… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvizginti — nuvìzginti tr. kiek vizginti. ◊ uodegą nuvìzginti nudvėsti (ppr. apie šunį): Kai dėsu, ir nuvìzgins uodegą KlvrŽ. vizginti; įsivizginti; nuvizginti; pavizginti; suvizginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamadaruoti — pamãdaruoti intr. 1. K kiek madaruoti, bet kaip padirbti ką nors. 2. pamataruoti, pavizginti: Šuo suunkščia, uodega pamadaruoja rš. madaruoti; apmadaruoti; pamadaruoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamirginti — pamìrginti tr. pajudinti, pamosuoti: Palauk, strielčeli, nešauki, aš papurinsiu plunksnelę, aš pamirginsiu sparnelius (paplasnosiu) LTR. ║ pavizginti: Su kojelėm patrepenk, uodegėlę pamirgink LTR. mirginti; pamirginti; primirginti; sumirginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patviksnoti — intr. kiek pamosuoti, pavizginti: Gera šuneliui ant kiemo loti, tur uodegelę, gal patviksnoti LTR(Trg). tviksnoti; nutviksnoti; patviksnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavinguliuoti — 1. tr., intr. pavizginti: Šunelis pavinguliavo uodega ir nubėgo rš. 2. tr. pasupti: Pavìnguliuok vaiką, tai neverks Krsn. vinguliuoti; apvinguliuoti; atvinguliuoti; nuvinguliuoti; pavinguliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paviskinti — pavìskinti tr. 1. NdŽ žr. pavizginti 1. 2. SD1133, SD202,277, Sut, NdŽ, KŽ pajudinti, pakrutinti: Nepaviskinamas, nepakrutinamas SD195. Paviskinami daiktai SD328. Dar vienąkart paviskinsiu ne tiktai žemę, bet ir dangų Ch1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavizgenti — NdŽ žr. pavizginti 1. vizgenti; atvizgenti; išvizgenti; nuvizgenti; pavizgenti; pravizgenti; suvizgenti; užvizgenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavizginimas — pavìzginimas sm. (1) DŽ2 → pavizginti 1. vizginimas; pavizginimas; suvizginimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”